Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144090
Title: Dues veus, una identitat. Estudi interdialectal d'actituds lingüístiques en alumnes de secundària
Author: Castell Escoto, Maria
Director/Tutor: Boix, Emili, 1956-
Keywords: Actitud (Psicologia)
Dialectologia
Prestigi
Treballs de fi de grau
Català
Attitude (Psychology)
Dialectology
Prestige
Bachelor's thesis
Catalan language
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] El treball que presentem a continuació és un estudi que pretén descobrir quines actituds lingüístiques tenen alumnes de Secundària (d’àmbits geogràfics distints) envers dos subdialectes del català: el central i el tortosí. Expliquem primerament les nocions teòriques bàsiques del tema que tractem. Tot seguit, procedim al desenvolupament de la metodologia de la investigació i a l’anàlisi dels resultats de la part pràctica, que ha consistit en l’elaboració d’un qüestionari basat en la matched-guise technique de Lambert (1967) (en català, convinguda a anomenar-se prova d’aparellament de veus disfressades). El més interessant d’aquest mètode és que els participants (en aquest cas, dos grups d’estudiants de 3r d’ESO, un d’Ulldecona [Montsià] i l’altre de Barcelona) no saben que darrera de dues veus que imiten varietats diatòpiques diferents s’amaga realment una única persona. Finalment, incloem un apartat amb les nostres conclusions.
[eng] The present work is a study that aims to discover what linguistic attitudes high school students (from different geographical areas) have in relation to two subdialects of Catalan: central and tortosí. We first explain the basic theoretical notions regarding the subject under discussion. Then, we proceed to develop the research methodology and analyse the results from the case study, which consisted in an elaboration of a questionnaire based on the matched-guise technique by Lambert (1967) (in Catalan, known as aparellament de veus disfressades). The most interesting aspect of this method relates to the fact that the participants (in this case, two groups of students from the 3rd year of ESO, one from Ulldecona [Montsià] and the other from Barcelona) do not know that the two voices that imitate different dialectal varieties are actually produced by the same person. Finally, we provide a section with our conclusions.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Emili Boix i Fuster
URI: http://hdl.handle.net/2445/144090
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Castell Escoto Maria TFG.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons