Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144118
Title: Fanny, de Carles Soldevila: hegemonia, subalternitat i resistència
Author: Mas Craviotto, Xavier
Director/Tutor: Casals, Glòria
Keywords: Literatura catalana
Treballs de fi de grau
Catalan literature
Soldevila, Carles, 1892-1967. Fanny
Bachelor's thesis
Issue Date: 5-Sep-2019
Abstract: [cat] Aquest treball pretén ser una primera aproximació a l’anàlisi de les dinàmiques de poder presents a la novel·la Fanny (1929) de Carles Soldevila, partint del caràcter doblement subordinat de Fanny en termes de gènere i de classe social, i parant especial atenció a la tècnica del monòleg interior emprada per l’autor en tant que vehicle de la veu de la protagonista. El treball parteix d’un estat de la qüestió sobre el concepte de la subalternitat (Gramsci, Grup d’Estudis Subalterns, Gayatri Spivak), que, amb la resta de conceptes que s’hi relacionen, constitueix un marc teòric útil per a l’anàlisi de les relacions de poder presents al llarg de la novel·la.
[eng] This project aims to be an approach to the analysis of the power dynamics that can be found in the novel Fanny (1929) by Carles Soldevila, taking as starting point the double subordinate condition of Fanny in terms of gender and social class, and paying special attention to the technique of the stream of consciousness used by the author since it conveys the voice of the main character. The project starts with a status of the issue about the concept of subalternity (Gramsci, Subaltern Studies Group, Gayatri Spivak), which, beside other related concepts, is a useful theoretical framework for the analysis of the power relationships throughout the novel.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Glòria Casals Nogués
URI: http://hdl.handle.net/2445/144118
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball de Fi de Grau, Xavier Mas Craviotto.pdf489.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons