Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144205
Title: Memòria de Responsabilitat Social. Universitat de Barcelona. 2017-2018. Aspectes destacables
Author: Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: El present document és el resum executiu de la Memòria de responsabilitat social 2017-2018. Tal com s’ha fet en versions anteriors, inclou alguns dels resultats més transcendents en matèria de RS (trobareu les abreviacions desglossades aquí). També actualitza les dades econòmiques i, per tant, ofereix xifres definitives (a l’apartat Fluxos monetaris). Per acabar, recordem que en aquestes pàgines només es recullen algunes de les moltes actuacions dutes a terme i que, per tant, per tenir-ne una imatge completa s’ha de consultar la Memòria de responsabilitat social 2017-2018. Així mateix, els elements més descriptius de la UB es poden trobar a La Universitat de Barcelona en xifres i a la Memòria 2017-2018 de la Universitat.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/145042 i la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/145098
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10449
URI: http://hdl.handle.net/2445/144205
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10449
http://hdl.handle.net/2445/145042
http://hdl.handle.net/2445/145098
ISBN: 978-84-9168-382-7
Appears in Collections:Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)
Memòries Responsabilitat Social / Informes de Desenvolupament Sostenible (Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoriaRespSocial1718AD_cat.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.