Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144399
Title: Interacció entre les roques i l'atmosfera: desenvolupament i evolució de pàtines a la conca mediterrània.
Author: Vendrell Saz, Màrius
Garcia Vallès, Maite
Salvadó i Cabré, Nativitat
Megias, Laura
Keywords: Roques
Atmosfera
Mediterrània (Regió)
Rocks
Atmosphere
Mediterranean Region
Issue Date: 2001
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] Les superfícies de les roques exposades en condicions subaèries interaccionen amb l'entorn mediambiental i canvien algunes de les seves característiques, principalment el color, la textura, la composició, etc., de tal manera que la formació d'una pàtina és resultat de diversos mecanismes. A la conca mediterrània, la majoria dels afloraments naturals i superfícies de monuments mostren un color taronja comú, l'anàlisi del qual mostra que és un dipòsit mineral de calcita com a component principal. En el present article, es caracteritzen aquests dipòsits des d'un punt de vista mineralògic, químic i físic (propietats òptiques) i es discuteix una hipòtesi de la seva formació per comparació entre algunes pàtines aparegudes en afloraments naturals i les observades en els monuments. També es discuteix el seu possible origen biològic o basat en l'acció de l'home.
[eng] The surfaces of the rock exposed in subaerial conditions interact with the environment, changing some of their characteristics, namely colour, surface features, composition, etc., and thus, a patina is formed as a consequence of several mechanisms. In the Mediterranean basin, most of the natural outcrops and monumental surfaces exhibit a common orange colour, the analyses of which demonstrated that it is mainly a laminar deposit of calcite. In this paper, these deposits are characterised from the mineralogical, chemical and physical (optical properties) points of view, and a hypothesis of their formation, development and evolution (decay) is discussed on the basis of the comparison between some naturally occurring patinas and those of the monuments. Their possible biological or man-made origin is also discussed.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RevistaSCQ/article/view/236300
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2001, num. 2, p. 25-34
URI: http://hdl.handle.net/2445/144399
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196295.pdf5.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons