Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144409
Title: Guia general per a l'estudi de l'etnicitat i dels processos migratoris
Author: Pujadas, Joan J. (Joan Josep)
Keywords: Etnicitat
Migració (Població)
Ethnicity
Migration (Population)
Issue Date: 1984
Publisher: Universitat Rovira i Virgili
Abstract: [CAT] Aquesta guia de treball vol ésser una primera versió formalitzada d'alguns dels materials metodològics aplegats durant els darrers anys, que hem dedicat a l'estudi de la identitat ètnica, les migracions i la qüestió nacional a Catalunya. No pretenem, per ara, exhaustivitat i som plenament conscients de les mancances de tot tipus que encara són presents en aquest projecte. La característica principal d'aquesta guia és la pretensió d'obertura metodològica, que reconeix els estudis antropològics sobre etnicitat solament com una de les moltes tradicions possibles, dins el nostre camp de treball. La nostra crítica fonamental a aquesta tradició rau en el caràcter simplificador i mistificador d'una anàlisi situacionalista de nivell micro, que posseeix un potencial explicatiu molt baix.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.17345/aec3.140-172
It is part of: Arxiu d'Etnografia de Catalunya, 1984, num. 3, p. 140-172
URI: http://hdl.handle.net/2445/144409
Related resource: https://doi.org/10.17345/aec3.140-172
ISSN: 0212-0372
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028291.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons