Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144485
Title: El colapse infraestructural de Catalunya
Author: Font i Garolera, Jaume
Keywords: Transport
Infraestructura (Economia)
Catalunya
Transportation
Infrastructure (Economics)
Catalonia
Issue Date: 2005
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La conferència s'ocuparà de les infraestructures de transport, analitzant el paper en les societats contemporànies i quina incidència tenen a Catalunya. A continuació es repassarà quines són les infraestructures bàsiques del país, la seva planificació i gestió, per tractar després de la xarxa viària principal i secundària, del ferrocarril (convencional i d'alta velocitat), per acabar amb els ports i els aeroports. Per finalitzar, es discutiran algunes obres controvertides, com el Quart Cinturó, a través del Vallès, i el polèmic túnel de Bracons.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2005, num. 60, p. 145-171
URI: http://hdl.handle.net/2445/144485
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
590066.pdf418.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons