Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144601
Title: El paper i les característiques de les activitats agràries al Cabrerès. Un assaig metodològic.
Author: Burgueño, Jesús
Font i Garolera, Jaume
Keywords: Vida agrícola
Sociologia rural
Catalunya
Farm life
Rural sociology
Catalonia
Issue Date: 1988
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'objecte d'estudi del present article és I'activitat agrària en els seus trets socioestructurals i econòmics bàsics dels municipis osonencs de 1'Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet. Hem considerat avinent situar com a àmbit d'estudi aquests municipis, perquè abasten en conjunt una petita àrea de 150 km2 que a grans trets coincideix amb la contrada que hom identifica amb els noms de Cabreres o Collsacabra. Aquest territori se situa al sector nord-oriental de la comarca d'Osona, i constitueix tant històricament com fisiogràficament, una petita unitat territorial i humana.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156530
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1988, num. 13-14, p. 85-99
URI: http://hdl.handle.net/2445/144601
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026092.pdf494.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons