Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144608
Title: McDonogh, Gray Wray. 1986. Good Families of Barcelona. A social History of Power in the Industria Era. Princenton. Princenton University Press. 262 pp.
Author: Comas d'Argemir, Dolors
Keywords: Ressenya de llibres
Antropologia social
Barcelona (Catalunya)
Book reviewing
Social anthropology
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 1988
Publisher: Universitat Rovira i Virgili
Abstract: Aquest llibre ens situa a la Barcelona dels segles XIX i XX. Posa en primer pla l'estudi de les «bones famílies», és a dir, d'aquelles famílies d'industrials, comerciants i banquers que durant aquest període constitueixen els principals grups de poder de la societat catalana. La tesi principal de l'estudi és que l'elit barcelonina fa un ús intensiu del parentiu en l'organització empresarial i en la interacció social. Família i parentiu es consideren, doncs, els elements primaris en la formació i consolidació d'aquest grup de poder, i per això el llibre està estructurat de manera que es pugui mostrar aquesta suggerent tesi, que vindrà a corroborar altres estudis fets en la mateixa línia per part de T. Hareven, L. Guiotto o I. Terrades, per exemple.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.17345/aec6.221-222
It is part of: Arxiu d'Etnografia de Catalunya, 1988, num. 6, p. 221-222
URI: http://hdl.handle.net/2445/144608
Related resource: https://doi.org/10.17345/aec6.221-222
ISSN: 0212-0372
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028020.pdf793.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons