Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144625
Title: Aprofitament de salts fluvials petits per a l'obtenció d'energia eléctrica a Catalunya
Author: Plana i Castellví, Josep A.
Keywords: Producció d'energia elèctrica
Catalunya
Electric power production
Catalonia
Issue Date: 1986
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Per començar, definim que salts petits són aquel1s que rares vegades superen els cinquanta metres de desnivel1 i, en tot cas, sempre queden a gran distancia de les obres hidroelèctriques d'entitat més gran, algunes de les quals arriben als 1.000 metres. Aprofitant alguns dels desnivel1s menors de certs rius, s'han instal·lat petites centrals amb potencies, per regla general, inferiors als 5.000 Kw. que utilitzen un cabal, mitjançant sistema fluent, d'un a dos metres cúbics per segon. Aquestes minicentrals, en base al seu sistema de captació de l'aigua precisa, no necessiten de grans preses de regulació i com a molt una minipresa o resclosa de desviació a partir de la qual neix un canal de derivació o canonada que dirigeix el cabal corresponent a la cota més elevada possible, aigües aval1, a fi d'aconseguir un salt acceptable entre la cambra de carrega i el fossat de turbines. Tot això permet que moltes vegades una central d'aquestes característiques se situí en una instal·lació prèvia no prevista com a central hidroelèctrica.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/157610
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1986, num. 31, p. 115-122
URI: http://hdl.handle.net/2445/144625
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057376.pdf227.56 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons