Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144676
Title: Espai urbà i diferenciació social: estudi de la mobilitat obligada diària per raons de treball a la ciutat de Terrassa
Author: Tort i Donada, Joan, 1958-
Nogueira Esmonit, Gelasio
Keywords: Mobilitat laboral
Terrassa (Catalunya)
Labor mobility
Terrassa (Catalonia)
Issue Date: 1987
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'estudi que presentem correspon al capítol cinquè del treball que, sota el títol Terrassa: espai urbà i segregació social, fou realitzat pels autors al llarg del curs 1986-1987 dins l'àmbit de l'assignatura «Geografía urbana», a la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. En resum, podríem dir que el treball vol ser una anàlisi de la diferenciació de l'espai urbà terrassenc a partir del tractament estadístic de les dades del Padró Municipal d'habitants de 1981, així com de la seva plasmació cartogràfica.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156519
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1987, num. 12, p. 77-92
URI: http://hdl.handle.net/2445/144676
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069165.pdf936.69 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons