Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144692
Title: L'anàlisi dels canvis recents en el paisatge a través de la cartografia: l'exemple de la Terreta (Ribagorça)
Author: Sancho Reinoso, Alexis
Keywords: Paisatge
Cartografia
Alta Ribagorça (Catalunya)
Landscape
Cartography
Alta Ribagorça (Catalonia)
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Tal i com es desprèn del mateix títol de la comunicació, la nostra reflexió gira entorn de dos molts clau: paisatge i cartografia; el primer entès com la "projecció cultural d'una societat en un espai determinat" (BERTRAND, 2001 in ALDOMÀ et al, 2004:140); i la segona, com una combinació de saber, tècnica i art que permet representar qualsevol indret de la superfície terrestre. Les relacions entre ambdós conceptes presenten una multitud de vessants i punts de vista, la qual cosa ens permet abordar-les a través de diferents aproximacions. Aquí interessa posar èmfasi en la visió de la geografia, entesa com un saber indefectiblement lligat al territori. Per tal de fer-ho, ens recolzarem en la transcendència que dins d'aquest enfocament juga la dimensió temporal, i hi procedirem tot seguint una doble premissa: d'una banda, la certesa que el mapa és una expressió gràfica de caràcter molt ambivalent (pot ser objectiva i sistemàtica, o bé subjectiva i intencionada); per un altre costat, la convicció de què la mateixa geografia esdevé un instrument cabdal per proporcionar algunes claus interpretatives de la configuració del paisatge.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/256710
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2008, num. 65, p. 143-154
URI: http://hdl.handle.net/2445/144692
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602249.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons