Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144693
Title: Llengües i globalització en el món de la recerca: els coneixements i els usos científics al Parc Científic de Barcelona
Author: Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Bretxa, Vanessa
Comajoan, Llorenç
Keywords: Multilingüisme
Política lingüística
Globalització
Multilingualism
Language policy
Globalization
Issue Date: 2012
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: Aquest article estudia la presència de diverses llengües al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (PCB) centrant-se en les competències dels seus actors i en els seus usos, mitjantçant diverses tècniques: l'estudi del paisatge lingüístic, una enquesta sociolingüística i diverses entrevistes en profunditat. Els resultats mostren un entorn de treball essencialment trilingüe català, castellà i anglès en distribució funcional atenuada. Els informants declaren tenir una competència molt alta en les dues llengües oficials i un nivell mitjà-alt d'anglès, mentre que el coneixement d'altres llengües és força més baix. Pel que fa als usos, el català funciona com a llengua de treball intern i de relació amb la societat catalana, l'anglès com a llengua de projecció i de relació internacional, i el castellà es troba en una posició intermèdia, amb funcions tant internes com externes. La distribució de llengües és molt més clar entre el personal d'administració i serveis que en el cas dels investigadors, ja que la presència de personal d'origen forà incrementa l'ús del castellà i de l'anglès en les relacions internes.
Note: Reproducció del document publicat a: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/4698
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2012, vol. 52, p. 35-64
URI: http://hdl.handle.net/2445/144693
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602905.pdf246.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.