Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144717
Title: Consideracions sobre la vigència pretèrita i actual del topònim Segarra
Author: Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Toponímia
Catalunya
Toponymy
Catalonia
Issue Date: 1986
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: És freqüent que les visions globals d'un país, d'un territori en concret, pequin d'un determinat grau de parcialitat. La dificultat en l'arreplega rigorosa de dades empíriques, entre d'altres factors, pot impedir d'assolir un coneixement sistemàtic i regular de les realitats analitzades, i aleshores és fàcil que hom tendeixi a suplir els buits per generalitzacions simplistes, i fins i tot, en alguns casos, a seguir el recurs d' «adaptar» la realitat a les conveniències de la investigació. El risc de parcialitat esdevé, tanmateix, perill objectiu quan, en un estudi territorial concret, hom accepta com a indiscutiblement vàlides les demarcacions oficials que hi pogués haver del territori en qüestió. Pot donar-se el cas, en aquest punt que, emparant-se en la validesa que implica la noció d'oficialitat, hom arribi a distanciar-se totalment de la realitat primària; dit en altres paraules, pot succeir que la realitat oficial sigui ben diferent del món viscut i percebut pels habitants d'un territori determinat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/157632
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1986, num. 9, p. 121-131
URI: http://hdl.handle.net/2445/144717
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069162.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons