Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144737
Title: El sector agrari a la Terra Alta. Una anàlisi quantitativa a partir de l'orientació tècnico-econòmica de les explotacions
Author: Tort i Donada, Joan, 1958-
Nogueira Esmonit, Gelasio
Keywords: Agricultura
Terra Alta (Catalunya)
Agriculture
Terra Alta (Catalonia)
Issue Date: 1987
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En el present article ens proposem de fer un estudi de les explotacions agràries de la Terra Alta a partir de la informació del cens agrari de 1982 i centrant-nos, en particular, en un factor d'anàlisi de tipus quantitatiu i que, a nivell metodològic, pot considerar-se com a innovador: és el que s'anomena orientació tècnico-econòmica (OTE) de les explotacions. Després de fer una presentació general de la comarca i de donar un panorama succint del seu sector agrari, passem a introduir el concepte d'orientació tècnico-econòmica bo i exposant la seva gènesi i les seves característiques fonamentals. Segueix a aquest capítol el que és pròpiament l'objecte del nostre estudi: l'anàlisi de les explotacions agràries de la comarca a partir de la seva OTE, amb incidència especial en el que són sectors productius determinants (el vi, l'ametlla, la ramaderia industrial). L'exposició és complementada amb les taules que hem emprat com a base i que, com el mapa, són d'elaboració pròpia (a partir del buidat de qüestionaris i de l'aplicació de mitjans informàtics), Un resum bibliogràfic específic constitueix el darrer epígraf del treball.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156531
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1987, num. 13-14, p. 101-115
URI: http://hdl.handle.net/2445/144737
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069168.pdf533.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons