Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144740
Title: Les precipitacions d'estiu al litoral Est i Nord-est de la Península Ibèrica i Balears i la seva evolució secular
Author: Raso Nadal, José M.
Keywords: Precipitacions (Meteorologia)
Precipitations (Meteorology)
Issue Date: 1991
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La relativa penúria pluviomètrica de l'estació més càlida de l'any constitueix sens dubte un dels trets més característics de la Conca Occidental de la Mediterrània, per bé que a la façana marítima nord-oriental de la Península Ibèrica, la suma de les precipitacions mitjanes de juny, juliol i agost representa quasi una cinquena part dels corresponents totals anuals i àdhuc, de tant en tant, els observatoris meteorològics d'aquest sector enregistren a l'estiu unes pluges totals superiors a les de cadascuna de les altres tres estacions. Tanmateix, aquesta circumstancia pot succeir ocasionalment en altres punts de la franja costanera del llevant peninsular, on la feblesa de la precipitació estiuenca es fa més palesa en representar quantitats sensiblement inferiors, properes a la dècima part de les anuals.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/191998
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1991, num. 31, p. 109-127
URI: http://hdl.handle.net/2445/144740
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074490.pdf684.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons