Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145134
Title: Digues que sents. Desenvolumpament de la Inte·ligència Emocional a l'educació primària
Author: Moreno Martin, Daniel
Director/Tutor: Franciele Corti
Keywords: Educació emocional
Intel·ligència emocional
Educació primària
Treballs de fi de grau
Emotional education
Emotional intelligence
Primary education
Bachelor's thesis
Issue Date: 2019
Abstract: [cat] El propòsit d'aquest treball és desenvolupar la intel·ligència emocional i prevenir l'aparició de conflictes en l'aula que puguin desembocar en conductes desadaptades per part de les alumnes. Així com adquirir una adequada consciència de les emocions pròpies i dels altres, afavorir la regulació emocional de les alumnes, desenvolupar l'autoconeixement per esdevenir una autoestima positiva i treballar habilitats socials que ens facin relacionar de manera cooperativa, assertiva i empàtica amb els altres. Així doncs, el projecte ha acompanyat al centre a millorar de manera conjunta l’aprenentatge emocional de les alumnes i tota la comunitat educativa en la que es troba. Per analitzar les necessitats s’han elaborat tres instruments: un qüestionari autodiagnòstic per a les docents, una pauta d’observació a l’aula i un grup de discussió, per triangular la informació. La proposta educativa ha constat de set sessions emocionals diferents: conec als demés i m’obro al grup, representem les emocions, definim les emocions, em conec a mi mateix/a (?), ens posem al lloc de l’altre, vivim les emocions i ens avaluem i aprenem. Finalment, el projecte es conclou havent desenvolupat la intel·ligència emocional i coneixement social de les alumnes, així com, contribuït la prevenció d’aparició de problemes en el dia a dia de l’escola que puguin desembocar en conductes conflictives entre les alumnes.
[eng] The purpose of this work is to develop emotional intelligence and prevent the emergence of conflicts in the classroom that may lead students to inappropriate behaviors. Moreover, we pretend to work on the awareness of one's own emotions and others’, encourage students' emotional regulation, develop self-knowledge in order to gain positive self-esteem and work on social skills that make us cooperative, assertive and empathically related to each other. This project accompanies the school to improve the emotional learning of the students and the whole educational community. To meet the needs, three tools were created: a questionnaire for the teachers, an observation guide, and a discussion group for the triangulation of the information. The educative purpose consists in seven sessions: "conec als demés i m’obro al grup, representem les emocions, definim les emocions, em conec a mi mateix/a (?), ens posem al lloc de l’altre, vivim les emocions i ens avaluem i aprenem". Finally, the project concludes with de development of the emotional intelligence and social knowledges, and the prevention of the possible problems in the day-to-day at school.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2018-2019. Tutora: Franciele Corti
URI: http://hdl.handle.net/2445/145134
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Moreno_Martin.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons