Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145164
Video
Title: Accés a la universitat per a persones sordes en llengua de signes catalana
Author: Novo Romera, Fran
Director/Tutor: Cunill Gallart, Josep Maria
Keywords: Llengua de signes catalana
Vídeos per a persones amb discapacitat auditiva
Estudiants universitaris
Treballs de fi de grau
Sords
Catalan Sign Language
Deaf
College students
Bachelor's thesis
Issue Date: 21-Jun-2019
Abstract: A través de l’acompanyament d’un alumne sord, fem un recorregut per les diferents fases del procés d’accés a la universitat. Aquest procés comença en la preinscripció universitària, passa per les Proves d’Accés a la Universitat i la matriculació al grau, i finalitza amb l’alumne integrat a l’àmbit universitari, on podem veure’l en classe, en la biblioteca, fent un treball en grup o pel passadís de la facultat. Aquest vídeo està acompanyat d’una narració on s’expliquen les especificitats de cada fase del procés, amb una intèrpret de llengua de signes catalana (LSC) a la dreta de la pantalla. Per acabar, tenim un testimoni d’una alumna sorda graduada en Disseny per la Universitat de Barcelona, que explica la seva experiència a la universitat.
Note: Treballs Finals del Grau de Comunicació Audiovisual, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor:Josep Maria Cunill Gallart // Director, Productor, Guionista, Il·luminador, Direcció artística, Direcció de so, Muntatge, Postproducció: Fran Novo Romera; Dir. Fotografia, Càmara: Edgar Ortiz Sacristán; Equip artístic: Alejandro Quesada, Eva Colldeforn, Isabel Sanmartín, Alba Vinyes, Carme Serra, Roser Novella, Lydia Sánchez, Edgar Ortiz, Elisenda Vilajoliu, Berta Frigola, Xan Costa, Berta Cotrina // Les següents il·lustracions tenen una llicència d’ús gratuït però amb retribució de l’autor als crèdits: - Post-it: http://pngimg.com/download/18967 - Full de quadern: https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/129430/hoja-de-cuaderno-en-blanco
URI: http://hdl.handle.net/2445/145164
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Comunicació Audiovisual

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Accés a la universitat LSC TFG Fran Novo.mp4270.77 MBmp4View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons