Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145414
Title: XIV Jornades d'Història de la Farmàcia. Les Col·leccions: objectes, documents i llibres que expliquen la Història de la Farmàcia [Llibre de resums]
Author: Societat Catalana d’Història de la Farmàcia
Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Keywords: Història de la farmàcia
Farmacèutics
Col·leccions
Congressos
Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia
Issue Date: 16-Nov-2019
Abstract: Les Jornades d'Història de la Farmàcia se celebren cada dos anys, des de 1993, amb dos objectius fonamentals: fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia i oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrico-farmacèutics. Enguany, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona acull la seu de les Jornades en la XIVena edició, que dedica el tema central a "Les Col.leccions: objectes, documents i llibres que expliquen la Història de la Farmàcia" . Tant els historiadors, com els professionals, com els professors i investigadors de les diverses ciències farmacèutiques, com els estudiants de Farmàcia tenen una ocasió única d’aportar noves dades, debats i reflexions sobre les col·leccions que conserven i documenten la història de les diverses generacions d’apotecaris al llarg del temps; igualment, però, s’acceptaran, com sempre, comunicacions de tema lliure dins l’àmbit genèric de la història de la farmàcia.
Note: XIV Jornades d'Història de la Farmàcia. Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2019. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Organitzadors: Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (en conveni amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona) i Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/145414
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/118993
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LLIBRE RESUMS XIV J 2019 v 4.0.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons