Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145906
Title: Educació Social i identitat lesbiana
Author: Martínez Agout, Mireia
Director/Tutor: Bertran, Marta
Keywords: Estudis de dones
Estudis de gènere
Educació social
Feminisme
Lesbianes
Tesis de màster
Women's studies
Gender studies
Social education
Feminism
Lesbians
Masters theses
Issue Date: Jul-2019
Abstract: En el present estudi qualitatiu s'investiga sobre la performativitat de la identitat lesbiana dins el món de l'Educació Social. La mostra està constituïda per 5 dones que tenen atracció sexo-afectiva per altres dones, i tenen estudis formatius i/o acadèmics en Educació Social, a més d'experiència laboral remunerada i voluntària relacionada. Els instruments utilitzats són de naturalesa qualitativa, concretament, l'entrevista semi-estructurada i la revisió bibliogràfica. En els resultats es poden observar els relats i experiències personals i professionals de les dones, i com la identitat de gènere i l'orientació del desig sexual les travessen en tant que sistemes d'opressió. També s'han pogut abstreure les estratègies que aquestes dones han desenvolupat i utilitzen per a transformar-se elles mateixes per a poder alliberar-se de la càrrega capitalista i heteropatriarcal apresa i com fer del món un millor lloc per a viure. No s'han pogut extreure resultats generalitzables però sí significatius per al corpus teòric de l'Educació Social i en pro de la visibilització de les dones lesbianes en el món social. Això es recull en l'apartat de conclusions i reflexions finals del treball.
Note: Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, any: 2018-2019, Tutora: Marta Bertrán Tarrés
URI: http://hdl.handle.net/2445/145906
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM - Martínez Agout, Mireia.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons