Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146132
Title: El Bagul dels llibres: 9. Els diamants i la química
Author: Álvarez, Santiago (Álvarez Reverter)
Keywords: Llibres
Química
Diamants
Books
Chemistry
Diamonds
Issue Date: 2014
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Quan parlem de diamants sintètics, parlem de ciència, de tecnologia, d'economia, de ficció o de psicologia? Una breu excursió per la història recent de la mà dels autors que han somiat, i finalment han aconseguit, sintetitzar diamants ens permet copsar els trets comuns d'aquests somnis que s'han manifestat tant en la ficció com en el laboratori.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=22308
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2014, vol. 13, p. 73-80
URI: http://hdl.handle.net/2445/146132
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
693431.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons