Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146319
Title: Matermart : un programa d’art per al Museu de Matemàtiques de Catalunya
Author: Baile García, Natalia
Director/Tutor: Carreño Morales, Florentino
Keywords: Gestió cultural
Museus
Divulgació científica
Animació sociocultural
Tesis de màster
Arts management
Museums
Science news
Cultural animation
Master theses
Issue Date: 2019
Abstract: Aquest text és el projecte final del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. El projecte, que rep el nom MatemArt, proposa un programa d’activitats per al Museu de Matemàtiques de Catalunya que fusioni l’art i les Matemàtiques. El programa dedica cada mes a una disciplina artística com l’escultura, la música o el circ i presenta quatre tipus d’activitats amb objectius i públics objectius específics. MatemArt es desenvolupa partint de la missió de difondre les matemàtiques, les arts i les seves sinèrgies. Pretén esdevenir una element estable del museu que generi impacte en els visitants, que posicioni l’entitat en un model de museu que fusioni les ciències i l’art i que serveixi per donar visibilitat al Museu de Matemàtiques de Catalunya. Aquesta institució és una iniciativa de l’Associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya, impulsada per un grup de treball format per professors i professores d’aquesta disciplina, que es va constituir amb la finalitat de millorar la imatge social de les matemàtiques. Les experiències interactives i les activitats de manipulació són l’eina per expressar aquest propòsit. L’activitat de l’associació va partir de la creació d’exposicions puntuals i itinerants, que amb el pas dels anys el 2014, es va poder establir de forma permanent en un espai cedit al Palau Mercader de Cornellà de Llobregat. El museu ha arribat a tenir una important demanda de visites per part dels centre educatius, que es veu frenada per les limitacions de l’espai cedit. A més, enfronta els reptes de la consolidació i continuació del projecte, la carència de planificació estratègica i organitzativa i la sostenibilitat econòmica. MatemArt vol ser un dels factors que permeti donar visibilitat al projecte museístic del MMACA per superar el públic escolar com a públic objectiu, per ser conegut i reconegut pel públic general, per les Administracions i altres entitats, que permetin en un futur aconseguir nous finançaments i espais adients per la Museu de Matemàtiques de Catalunya.
Note: Màster Oficial en Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa , curs: 2018-2019, Tutor:Tino Carreño Morales
URI: http://hdl.handle.net/2445/146319
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_GC-Baile_2019.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons