Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146643
Title: Estudi i revalorització dels paisatges culturals d'alta muntanya: els projectes de la Vall del Madriu (Andorra) i La Vansa-Serra del Cadí (Alt Urgell).
Author: Palet i Martínez, Josep M.
Riera i Mora, Santiago
Miras, Yannick
Ejarque, Ana
Euba Rementeria, Itxaso
Keywords: Arqueologia del paisatge
Catalunya
Landscape archaeology
Catalonia
Issue Date: 2006
Publisher: Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
Abstract: [CAT] En aquest article es presenten els resultats preliminars i els plantejaments de recerca de dos estudis microregionals que es duen a terme als Pirineus des del 2004, coordinats des de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Els estudis plantegen analitzar des de la perspectiva de l'arqueologia del paisatge els espais de muntanya com a espais culturals en totes les seves dimensions: mediambiental, social i humana. Les recerques s'organitzen de manera pluridisciplinar i diacrònica, amb l'objectiu d'avaluar l'acció antròpica i les relacions home-medi al llarg del temps, a través del creuament de les dades obtingudes de les diferents disciplines contemplades, paleoecològiques, històriques i arqueològiques. L'àrea d'estudi se centra en l'estatge forestal superior i els espais supraforestals pirinencs, on les activitats humanes que han modelat els paisatges són principalment la ramaderia i el carboneig. Les dues àrees on es treballa són la vall del Madriu, a Andorra, i la serra del Cadí-vall de la Vansa i Tuixén, a l'Alt Urgell. [EN] This article shows the preliminary results and research perspectives of two microregional studies developed in the Pyrennes from 2004, coordinated by the Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Catalan Institute of Classic Archaeology). These studies try to analyze the mountain spaces as cultural areas in all their dimensions (environmental, social and human) from the landscape archaeology perspective. Research is organized in a diachronic and pluridisciplinar way and has the aimed to evaluate anthrop action and relationship between humans and environment during the time, by crossing the data acquired from different disciplines (paleoecology, history and archaeology). The study area is concentrated in the superior forest stage and in the supraforest Pyrenees spaces, where the human activities that have modelled landscapes are farming and vegetal coal industry. The two areas we are already studing are the Madriu valley in Andorra and the mountain range of Cadí - valley of la Vansa i Tuixén in the district of Alt Urgell.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/225132
It is part of: Ibix. Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 2006, num. 4, p. 89-107
URI: http://hdl.handle.net/2445/146643
ISSN: 1137-0378
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
549969.pdf291.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.