Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146811
Title: Ús dels recursos naturals i creixement econòmic i poblacional: la desforestació de Catalunya, el segle XVIII, segons les observacions de Francisco de Zamora
Author: Font i Garolera, Jaume
Keywords: Desboscament
Creixement econòmic
Catalunya
Deforestation
Economic growth
Catalonia
Issue Date: 1994
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquest treball és una recopilació ordenada i sistematitzada de les observacions del Diario de los viajes hechos en Cataluña de Francisco de Zamora (1757-1812), en relació amb la utilització del bosc, la desforestació i les seves conseqüències mediambientals. El seu objectiu principal és posar de relleu un aspecte bàsic de les transformacions que conegué el territori català, durant la segona meitat del segle XVIII, i, així mateix, posar a l'abast dels estudiosos unes observacions que apareixen disperses en l'obra de Zamora. Partim del convenciment, en aquest sentit, que el coneixement del procés de desforestació que va patir el territori català, en aquella època (i en d'altres de posteriors), és del tot necessari a l'hora d'interpretar correctament els paisatges geogràfics del present.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/156962
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1994, num. 37, p. 7-27
URI: http://hdl.handle.net/2445/146811
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118302.pdf820.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons