Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146841
Title: Una manera de estar dentro estando fuera
Author: Garriga Ballarín, Ariadna
Director/Tutor: Carreño, Montse, 1970-
Keywords: Gravat
Espai (Art)
Construcció
Treballs de fi de grau
Engraving
Space (Art)
Building
Bachelor's thesis
Issue Date: 26-Jun-2019
Abstract: [cat] Una manera de estar dentro estando fuera és una recerca interdisciplinària i diacrònica estructurada entorn a l’habitar, al construir, al jardí i a l’espai. És a través de la revisió dels elements que conformen un espai quotidià que sorgeix un recorregut profundament relacional a partir de les significacions de l’habitar (habitar que és construcció, evolució i el sentit de residir els mortals sobre la Terra) i mitjançant les diferents connotacions del terme jardí (jardí com a utopia, paradís i heterotopia). Aquest itinerari es materialitza en una instal·lació formada per diversos elements (videos, posters, publicació, plantes i serigrafies sobre transparències), que representen els distints significats i connexions establerts al llarg de la investigació.
[eng] Una manera de estar dentro estando fuera is an interdisciplinary and diachronic research structured around the terms of dwell construction, garden and space. Through the revision of the elements that form an everyday space, arises a deeply relational journey based on the meaning of dwell as a construction, evolution and the sense of living the mortals on the Earth; and through the different connotations of the term garden (garden as utopia, paradise and heterotopy). With and installation consisted by several elements (videos, posters, publications, plants and screen printing on transparent paper), it is intended to represent the different meanings and connections established during the investigation
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Carreño, Montse, 1970-
URI: http://hdl.handle.net/2445/146841
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ariadna Garriga Ballarin_TFG 1819.pdf15.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons