Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146892
Title: Canvis, continuïtats i ruptures en la violència social vigatana en el trànsit de la Baixa Edat Mitjana a l'Època Moderna (Segle XV)
Author: Collelldemont Vives, Elisenda
Director/Tutor: Casals, Àngel
Ollich i Castanyer, Imma, 1951-
Keywords: Bandolers
Història Moderna
Administració municipal
Vic (Catalunya)
Segle XV
Brigands and robbers
Modern history
Municipal government
Vic (Catalonia)
XVth Century
Issue Date: 14-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral es proposa analitzar les bandositats del segle XV a la ciutat de Vic per comprovar com l’ús de la violència, en forma de lluita de bàndols, podia ésser una de les vies d’accés a les estructures de poder municipal i, per tant, una via d’ascens social i econòmic per part d’una noblesa rural que havia vist entrar en crisi els seus patrimonis a partir de mitjan s. XIV. El segle XV va suposar un xoc entre les reminiscències de les estructures feudals i les noves fórmules de govern municipal, afavorint que sorgissin intenses lluites per defensar els interessos propis dels senyors jurisdiccionals versus l’oligarquia urbana. Un cop analitzada la imbricació entre poder i violència, el treball es divideix seguint dos aspectes principals d’anàlisi. En un primer lloc, es detalla l’evolució i la configuració de les estructures del poder municipal vigatanes, amb la particularitat de la divisió de la ciutat en dues partides sota dos senyors jurisdiccionals diferents. En segon lloc, segueix l’anàlisi dels diferents episodis de bandositats urbanes al llarg de tot el segle seguit de l’estudi de cas sobre una de les famílies vigatanes més vinculada en aquestes lluites —els Altarriba—, cosa que permet indagar sobre les motivacions i les maneres d’actuar de les faccions. Finalment, es comparen els períodes més intensos de les bandositats amb els moments de canvis en les estructures municipals. En conjunt, aquesta tesi vol comprovar si l’ascens social i econòmic per mitjà de la violència detectat en els senyors bandolers del s. XVI pot tenir un origen en el segle precedent.
[eng] The aim of the current doctoral thesis is to analyse banditry groups in Vic in the fifteenth century to prove how the use of violence, in its form of struggle between the different sides, could represent one of the ways to access municipal power. Therefore, the use of violence also meant economic and social advancement for a part of the rural nobility who saw how its heritage entered a crisis period in the middle of the fourteenth century. The fifteenth century represented a great clash between the reminiscence of the feudal structures and the new forms of municipal government, enabling the emergence of intense struggles to defend the interests of jurisdictional lords versus the urban oligarchy. Once the imbrication between power and violence has been analysed, the project is divided into two main aspects of analysis. On the one hand, it details the evolution and configuration of the municipal power structures in Vic, a town characterised by its division into two parts under the two different jurisdictional lords in the area. On the other hand, the project continues with the analysis of the urban banditry groups throughout all the century and a case study focused on one of the main families in Vic in relation to these struggles, the Altarriba family, which has allowed us to enquire about the motivations and the ways in which the different sides proceeded. Finally, it compares the most intense periods of the banditry groups and the times of change in the municipal structures. Overall, this thesis aims at verifying if the process of obtaining economic and social advancements through violence, used by lords bandoliers in the sixteenth century, could have its origin in the preceding century.
URI: http://hdl.handle.net/2445/146892
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECV_TESI.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.