Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146893
Title: Albert Compte, una lectura geogràfica de l'Alt Empordà
Author: Tort i Donada, Joan, 1958-
Tobaruela i Martínez, Pere, 1965-
Keywords: Geografia
Alt Empordà (Catalunya)
Geography
Alt Empordà (Catalonia)
Issue Date: 2001
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La geografia catalana del segle XX ha tingut en l'estudi i la descripció d'àmbits territorials concrets un dels seus vessants més prolífics. De fet, és un vessant que s'inicia al principi de la centúria amb les primeres monografies comarcals, sota la influencia directa de la geografia francesa; i que, en certa manera, culmina a la segona meitat del segle amb la Geografia de Catalunya dirigida per Lluís Solé i Sabarís. Una obra que esdevé, a la practica, punt de referència: no tan sols perquè consagra un determinat mètode d'estudi del territori, sinó també pel fet d'aplegar, a l'equip de redacció, una sèrie d'autors prou representatius de la geografia de l'època i molt implicats, per regla general, amb la regió o la comarca que es tractava de presentar. Avui ens hem proposat, precisament, tenir una conversa amb una persona que va col-laborar de forma directa en l'obra esmentada: el geògraf i historiador Albert Compte i Freixanet, autor del capítol de la referida Geografia dedicat al conjunt de les terres empordaneses.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/212915
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2001, num. 51, p. 177-187
URI: http://hdl.handle.net/2445/146893
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
179957.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons