Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147004
Title: Pensions i transferències intergeneracionals
Author: Patxot, Concepció
Abío, Gemma
Solé Juvés, Meritxell
Souto Nieves, Guadalupe
Keywords: Plans de pensions
Envelliment de la població
Teoria econòmica
Generacions
Pension trusts
Population aging
Economic theory
Generations
Issue Date: 2019
Publisher: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Abstract: Els sistemes de transferències socials nascuts a Europa i consolidats al llarg del segle passat constitueixen, sense cap dubte, un dels grans assoliments socials de la història. Tot i que el seu desenvolupament no ha estat homogeni en tots els països, ni en nivell ni en la seva composició qualitativa, certament l'estat del benestar és un dels grans consensos de les societats europees. Es pot dir que descansa sobre quatre grans pilars que són l'educació, la sanitat, les pensions i un quart que englobaria un conjunt heterogeni d'altres prestacions socials amb diferent pes en funció del moment i del país que observem (entre d'altres s'inclouen les polítiques d'atenció a la dependència, de protecció davant l'atur, d'accés a una llar i de protecció a la família. (...)
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.coleconomistes.cat/
It is part of: Revista Econòmica de Catalunya, 2019, vol. 79, p. 54-62
URI: http://hdl.handle.net/2445/147004
ISSN: 1135-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
693869.pdf294.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.