Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147350
Title: Las comunidades virtuales para la formación del profesorado
Author: Gros Salvat, Begoña
Keywords: Comunitats virtuals
Formació del professorat
Online social networks
Teacher training
Issue Date: 2008
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Les xarxes socials, cada dia més presents a Internet, mostren la importància d'una nova forma d'organització social a través de la xarxa. Les xarxes digitals creen noves comunitats no dependents de territoris físics ni espai-temporals. Nous espais, nous mitjans i noves formes de comunicació i producció del coneixement que necessàriament fan reconsiderar la formació i el desenvolupament professional de docents i educadors. El repte dels propers anys no està centrat en l'accés a Internet sinó en la formació de ciutadans que puguin ser capaços d'aprendre i contribuir a la xarxa. Les comunitats virtuals d'aprenentatge i de pràctica tenen un gran potencial per a la formació permanent del professorat.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2008.1.1111
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2008, vol. 1, num. 1, p. 1-10
URI: http://hdl.handle.net/2445/147350
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567521.pdf360.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons