Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147353
Title: Dinàmiques migratòries i expansió residencial a Catalunya, 1992-2005
Author: Pujadas, Isabel, 1949-
Prats Poned, Patricia
Keywords: Geografia humana
Mobilitat residencial
Catalunya
Human geography
Residential mobility
Catalonia
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La migració interior a Catalunya ha passat a ser un dels corrents migratoris majoritaris en els darrers decennis tot i que la percepció d'aquests moviments és molt reduïda (MODENES, PASCUAL, 1998) davant de la transcendència que ha tingut la immigració estrangera. No obstant això la mobilitat migratòria entre municipis i ciutats de Catalunya ha estat el fenomen principal per entendre el creixement demogràfic i la redistribució territorial de la població, sobre tot tenint en compte la feblesa del creixement natural en una fase llarga de baixa natalitat. El creixement demogràfic dels municipis de Catalunya entre 1981-2001 ha estat directament relacionat amb la migració interior. Des de finals del segle XX i en aquest primer decenni del XXI la immigració estrangera ha esdevingut el factor dominant del creixement poblacional, però la mobilitat residencial no ha deixat de créixer contínuament.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/51172
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2008, num. 65, p. 92-105
URI: http://hdl.handle.net/2445/147353
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569098.pdf703.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons