Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147603
Title: Manual dels hàbitats de Catalunya: catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d'acord amb elscriteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea. Volum VIII. 8. Terres agrícoles i àrees antròpiques.
Author: Carreras Raurell, Jordi
Ferré Codina, Albert
Vigo, Josep, 1937-
Guardiola Bufí, Moisès
Masalles i Saumell, Ramon M., 1948-
Ninot i Sugrañes, Josep Maria
Salvat Saladrigas, Andreu
Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Keywords: Hàbitat (Ecologia)
Biogeografia
Conservació de la diversitat biològica
Vegetació
Habitat (Ecology)
Biogeography
Biodiversity conservation
Vegetació
Issue Date: 2018
Publisher: Gràfiques Ortells, S.L.
Abstract: L'adaptació al nostre territori del catàleg dels biòtops de la Unió Europea (CORINE biotopes manual) va portar a dreçar una llista dels hàbitats existents a Catalunya. El present Manual vol servir per a interpretar-los teòricament i per a poder-los identificar fàcilment en la pràctica. Els volums descriptius, com aquest, comprenen una sèrie de fitxes, corresponents cadascuna a un hàbitat, ordenades i distribuïdes en apartats coincidents amb els subgrups de primer i segon nivell. Cada fitxa presenta, de manera molt sintètica, les característiques més rellevants de l'hàbitat (aspecte, ecologia general, component biòtic, paràmetres d'interès de conservació...) i porta algunes figures il·lustratives i, en la majoria de casos, un petit mapa de distribució. En aquesta nova edició s'han revisat i actualitzat els continguts de la versió anterior (nous mapes, nous paràmetres indicadors de l'interès de conservació, incorporació de la correspondència amb la nova classificació europea EUNIS...) i s'hi han afegit uns pocs hàbitats observats o descrits aquests últims anys.
Note: Edició revisada 2017
URI: http://hdl.handle.net/2445/147603
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/documents_complementaris/docs_hc/
ISBN: 978-84-393-9742-7
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre Llibres (Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volum_VIII_ 8_Terres_agrícoles_àrees_antròpiques.pdf65.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons