Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147665
Title: Ressenya de Colón, Germà / Kremer, Dieter / Casanova, Emili (ed.) (2015): Toponímia romànica. Monogràfic de Quaderns de Filologia: Estudis lingüístics 20. València: Universitat de València, 336 p.
Author: Bastardas i Rufat, Maria Reina
Keywords: Toponímia
Ressenyes (Documents)
Toponymy
Reviews (Documents)
Issue Date: 2018
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La publicació que presentem és un número monogràfic de la revista Quaderns de Filologia: Estu-dis lingüístics de la Universitat de València. El monogràfic porta per títol Toponímia Romànica, títol molt genèric però escaient al contingut. Els curadors han reunit quinze contribucions que, en general, responen a la motivació que es plantegen en la «Presentació»: «mostrar la importància de l'Onomàstica per a l'estudi de la llengua, en especial del lèxic i de l'etimologia» (p. 9) amb la intenció final que la to-ponímia sigui valorada dins dels estudis filològics
Note: Reproducció del document publicat a: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000231/00000042.pdf
It is part of: Estudis Romànics, 2018, vol. 40, p. 422-424
URI: http://hdl.handle.net/2445/147665
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
687239.pdf90 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons