Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147778
Title: Pensar la història europea amb Simone Weil
Author: Matheu Ribera, Pau
Keywords: Filosofia política
Colonialisme
Europa
Pitagorisme
Political philosophy
Colonialism
Europe
Pythagorism
Issue Date: 2018
Publisher: Lectora
Abstract: Resum: Aquest article estudia les anàlisis que Simone Weil dedicà a determinades doctrines de l'antiguitat i, en particular, al pitagorisme, per tal de posar de manifest que d'aquestes se'n desprèn una concepció política. L'article pretén mostrar com de les nocions pitagòriques d'harmonia i límit se'n segueixen unes definicions específiques de justícia i necessitat, i com sorgeix la noció de nemesis com allò que castiga la desmesura segons unes lleis tan rigorosament inevitables com les matemàtiques. Finalment, s'analitzen els escrits que Weil dedicà al colonialisme per tal de mostrar que aquestes nocions nascudes de la doctrina pitagòrica orientaren les seves anàlisis històriques i polítiques. El colonialisme posa de manifest que Europa ha seguit una política desmesurada: els totalitarismes i les guerres de l'època en què visqué Weil en constituïren el càstig necessari i inevitable. Paraules clau: Simone Weil, pitagorisme, colonialisme, història europea, política desmesurada Thinking the European history with Simone Weil Abstract: This article studies Simone Weil's analysis of certain doctrines from antiquity, pythagoreanism in particular, in order to demonstrate that a political conception is deduced from them. The article aims to show that from the pythagorean notions of harmony and limit we can deduce certain definitions of justice and necessity, and comes out from them the notion of nemesis as that that punish the unmeasured actions following laws as rigorously inevitable as mathematical ones. Finally, we analyze Weil's writings about colonialism in order to show that these notions, born from the pythagorean doctrine, were used to structure her historical and political analysis. Colonialism evidences that european politics have been unmeasured: the totalitarianism and the wars of Weil's time were their necessary, inevitable punishment. Key words: Simone Weil, pythagoreanism, colonialism, European history, unmeasured politics
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/Lectora2018.24.4
It is part of: Lectora revista de dones i textualitat, 2018, num. 24, p. 45-60
URI: http://hdl.handle.net/2445/147778
Related resource: https://doi.org/10.1344/Lectora2018.24.4
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filosofia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
681501.pdf320.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons