Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148285
Title: Reglamento del servicio de préstamo del CRAI. [versiones anteriores]
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Préstec (Biblioteques)
Préstec interbibliotecari
Normativa UB
Sales de treball
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 30-Aug-2021
Abstract: Aquest Reglament té com a objectiu regular l’accés als recursos documentals i als espais i equipaments per a l’aprenentatge i la investigació als membres de la Universitat de Barcelona. Aquest objectiu es concreta en el préstec de documents, espais i materials del CRAI de la Universitat; de documents d’altres universitats membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) mitjançant el Servei de Préstec Consorciat (PUC), i de documents d’altres institucions per mitjà del Servei de Préstec Interbibliotecari. També té com a finalitat conservar amb les màximes garanties els fons bibliogràfics i documentals de la Universitat de Barcelona i, alhora, donar-los el màxim rendiment prioritzant-ne la consulta a la comunitat de la Universitat i proporcionant-ne l’accés a totes les persones autoritzades. Aquest Reglament s’estructura en articles i disposicions relatius al préstec convencional de documents, i es desenvolupa en normatives i instruccions per al préstec d’equipaments, espais, préstec interbibliotecari i préstec per a exposicions.
Note: Reglament del servei de préstec del CRAI de la Universitat de Barcelona aprovat per la Comissió de Biblioteques el 21 d’abril de 2005. Modificat i aprovat per la comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 27 de novembre de 2017. Modificat el 21 de juny de 2006, l’1 de març de 2010, el 9 de novembre de 2011, el 9 d’abril de 2013, el 3 de desembre de 2015, el 27 de novembre de 2017, el 3 de desembre de 2018 i el 15 de juliol de 2019. Podeu consultar la darrera versió a: http://hdl.handle.net/2445/131674
URI: http://hdl.handle.net/2445/148285
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/131674
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reglamentoprestamo_2019.pdf20193.08 MBAdobe PDFView/Open
reglamentoprestamo_2018.pdf20187.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons