Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148341
Title: Maig del 68 i la incidència en els discursos pedagògics pobres
Author: Esteruelas i Teixidó, Albert
García Farrero, Jordi
Keywords: Fets de Maig, França, 1968
Pedagogia
May 1968 protests, France
Pedagogy
Issue Date: 2019
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] En aquest article els autors revisen les grans etapes de la història russa que ha passat per diferents moments històrics, representats per Kíev, Moscou i Sant Petersburg, en un procés de llarga durada en què s'ha posat en relleu que la identitat russa oscil·la entre l'occidentalització i l'afirmació eslava. Altrament, aquesta dinàmica es va fer evident a partir de la invasió napoleònica (1812) i de la Guerra de Crimea (1854-56), que va comportar la derrota russa i una afirmació de la seva idiosincràsia, per la qual cosa es va potenciar el paper de la religió ortodoxa i la literatura, que va generar un renaixement espiritual (Soloviov, Berdiàiev). Amb tot, la Revolució que va esclatar el 1917 va comportar la irrupció d'una nova visió cultural i pedagògica que va quedar supeditada als principis soviètics que van limitar la capacitat d'acció d'una figura de referència com Anatoli Lunatxarski, comissari del Poble d'Instrucció Pública. Altrament, l'actual situació de Rússia s'il·lumina a través d'aquesta fenomenologia històrica en què la religió ortodoxa, l'espiritualitat messiànica i el nacionalisme configuren un univers mental que consolida la projecció del paneslavisme a l'Europa de l'est.
[eng] In this article we analyse what the revolt of May ’68 means for pedagogical discourses. First of all, we point out some of the incidents prior to the rebellion. Secondly, we list and describe some of the characteristics that make up the counterspectacular pedagogical thinking of the French revolt, a fact that has often been overlooked when analysing this social upheaval. Inside the pedagogies of the French May, we can detect the importance acquired by the illusion and ability to make the ordinary something extraordinary, becoming an experience that embeds itself in fate and extols uncertainty. The pedagogical discourses of May ’68 are characterised by being fragmentary, adopting the non-dogmatic and often contradictory form of aphorism and dialogue, being a democratic, communitarian, and vitalist pedagogy, willing to increase and optimise daily life, and fighting against alienation, that is, against the spectacle.
[spa] En este artículo analizamos lo que la revuelta de Mayo del 68 implica para los discursos pedagógicos. En primer lugar, enunciamos algunos de los antecedentes de la revuelta. En segundo lugar, enumeramos y describimos algunas de las características que conforman el pensamiento pedagógico contra-espectacular de la revuelta francesa, un hecho que a menudo ha sido olvidado cuando se analiza esta agitación social. Dentro de las pedagogías del Mayo francés, podemos detectar la importancia que adquirió la ilusión y la capacidad de hacer de lo ordinario algo extraordinario y que constituyó una experiencia que se adentra en el azar y ensalza la incertidumbre. Los discursos pedagógicos de Mayo del 68 se caracterizan por ser fragmentarios, adoptar la forma no dogmática y a menudo contradictoria del aforismo y del diálogo, y ser una pedagogía democrática, comunitaria y vitalista, dispuesta a incrementar y optimizar la vida cotidiana y luchar contra alienación, es decir, contra el espectáculo
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3009.01.222
It is part of: Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació, 2019, num. 33, p. 125-150
URI: http://hdl.handle.net/2445/148341
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3009.01.222
ISSN: 1134-0258
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
688380.pdf134.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons