Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148422
Title: L'impacte de les tecnologies de la informació geogràfica en la cartografia i la geografia: reflexions sobre 20 anys de SIG
Author: Ruiz i Almar, Ernest
Keywords: Cartografia digital
Geografia
Digital mapping
Geography
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Les tecnologies de la informació geogràfica (TIG) han produït canvis radicals i irreversibles en la manera en què els geògrafs estudien el territori. Les TIG, concretament els sistemes d'informació geogràfica (SIG), han posat al seu abast una sèrie de procediments que els permeten enfrontar les qüestions territorials amb una quantitat de recursos que depassen qualsevol expectativa que poguessin imaginar fa 20 anys, quan l'ús d'aquestes tecnologies va començar a estendre's en el nostre entorn proper. En els seus inicis, l'aplicació dels SIG als estudis geogràfics va ser vista per una part de la disciplina com poca cosa més que una simple qüestió de polsar les tecles adequades i es qüestionava perquè se'ls hi havia de donar més protagonisme que a qualsevol altre eina o tècnica que ja tinguéssim a l'abast. Els geògrafs que hi treballaven sovint eren vistos com experts no intel·lectuals (GOODCHILD, 2006) que, fins a cert punt, estaven deslegitimats per fer ciència geogràfica i que malbarataven el seu temps i esforços en aplicar els seus coneixements a les noves tecnologies.
Note: Reproducció del document publicat a: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000071/00000009.pdf
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2008, num. 65, p. 672-679
URI: http://hdl.handle.net/2445/148422
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627396.pdf159.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons