Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148578
Title: Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Author: Santanach, Joan, 1973-
Keywords: Codicologia
Manuscrits
Codicology
Manuscripts
Issue Date: 2015
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: [cat] Estudi i proposta de reconstrucció del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Es tracta d'un còdex de la primera meitat del s. XV, actualment restaurat, que ha patit importants pèrdues de folis, mentre que altres han estat relligats en ordre incorrecte. El volum conté obres mèdiques i doctrinals, com ara traduccions catalanes del Thesarus pauperum de Pere Hispà, del Macer floridus d'Odó de Meung o del llibre II dels Disticha Catonis, i també obres escrites originalment en català, com el Llibre de Sent Soví i els Mil proverbis de Ramon Llull. El mal estat del volum ha dificultat la constatació d'alguns aspectes relatius a la seva constitució, que apunten vers un antecedent problemàtic.
[eng] Study and proposal of reconstruction of the ms. 216 of the Historical Library of the University of Valencia. It is a restored codex from the first half of the XVth century. Many pages of this manuscript were lost, and others were bound incorrectly. In the volume there are medical and didactic works, such as Catalan translations of the Thesarus pauperum by Peter of Spain, the Macer floridus by Odo of Meung, and book II of the Disticha Catonis. There are also works originally written in Catalan, such as the anonymous Book of Sent Sovi, and the Book of Thousand Proverbs by Ramon Llull. The volume's poor conditions makes it difficult to be sure about some aspects of its compilation, which hints at possible problems in the past.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.7203/Caplletra.59.6884
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2015, vol. 59, p. 11-34
URI: http://hdl.handle.net/2445/148578
Related resource: https://doi.org/10.7203/Caplletra.59.6884
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
639255.pdf239.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.