Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148827
Title: Pau i resolució del conflicte: pobles indígenes, antropologia i mediació
Author: Ventura i Oller, Montserrat
Martínez Mauri, Mònica
Oliver Grasiot, Esther
Naucke, Philipp
Naranjo Peña, Edgar Ricardo
Keywords: Aborígens
Pau
Mediació
Gestió de conflictes
Antropologia
Amèrica Llatina
Indigenous peoples
Peace
Mediation
Conflict management
Anthropology
Latin America
Issue Date: 21-Dec-2019
Publisher: Departamento de Antropología Social y Cultural, UAB
Abstract: [cat] Pau, justícia, conflicte i violència són nocions relacionades amb els drets humans sovint pensades com a categories universals. Tanmateix, diferents recerques actuals mostren com aquestes categories són una construcció occidental que sovint entren en contradicció amb altres perspectives, com les dels pobles indígenes. Això no significa que no existeixin en totes les societats mecanismes per evitar el conflicte o resoldre'l, però potser hem de cercar-los en llocs diferents. Cal doncs conèixer tant les ontologies com les formes d'organització social locals abans d'iniciar processos internacionals o nacionals de restitució de pau i de justícia transicional. Aquest text exposa aspectes recents dels estudis sobre formes de mantenir la pau en societats indígenes d'Amèrica Central i del Sud (Panamà, Colòmbia, Equador) i s'atura en l'anàlisi de processos de pau a Guatemala i Colòmbia, on les perspectives crítiques de l'antropologia impel·leixen a considerar les formes locals de restitució d'equilibri en la resolució de conflictes traumàtics.
[eng] Peace, justice, conflict and violence are notions related to human rights that are often thought of as universal categories. However, different current research shows how these categories are a Western construction that often contradicts other perspectives, such as those of indigenous peoples. This does not mean that there are no mechanisms in place in all societies to avoid conflict or to solve it, but we may have to look for them in different places. It is necessary to know both the ontologies and the forms of local social organization before initiating international or national processes of restitution of peace and of transitional justice. This text sets out recent aspects of studies on ways to maintain peace in indigenous societies in Central and South America (Panama, Colombia, Ecuador) and in the analysis of peace processes in Guatemala and Colombia, where critical perspectives of anthropology impel to consider the local forms of restitution of balance in theresolution of traumatic conflicts.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/periferia.708
It is part of: Periferia. Revista d'investigació i formació en antropologia, UAB, 2019, vol. 24, num. 2, p. 121-143
URI: http://hdl.handle.net/2445/148827
Related resource: https://doi.org/10.5565/rev/periferia.708
ISSN: 1885-8996
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
694433.pdf270.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons