Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148921
Title: A propòsit de la dimensió espacial dels noms de lloc. Algunes reflexions teòriques
Author: Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Terminologia
Toponímia
Terminology
Toponymy
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Duem a terme una aproximació teòrica a l'estudi dels noms de lloc, o toponímia, considerant en particular la seva dimensió espacial. El treball és organitzat en tres apartats. Al primer, fem un plantejament general de l'anàlisi i abordem les qüestions de caire terminològic i conceptual. Al segon incidim en les diferents maneres en què el paràmetre 'espai' s'involucra amb la noció de topònim. Al tercer, proposem una interpretació de la toponímia com una modalitat de 'llenguatge del territori'.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2010, num. 70, p. 55-76
URI: http://hdl.handle.net/2445/148921
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602929.pdf296.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons