Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148926
Title: La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886)
Author: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Història de la cartografia
Sabadell (Catalunya)
Cartography history
Sabadell (Catalonia)
Issue Date: 6-Jul-2014
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La ciutat de Sabadell va ser objecte de tres aixecaments cartogràfics diferents, entre 1858 i 1886, com a conseqüència dels diversos projectes urbanístics elaborats pel seu ajuntament per tal de regular l'extraordinari creixement urbà que va viure durant la segona meitat del segle xix. El primer d'aquests aixecaments va ser realitzat, el 1858, per l'arquitecte Josep Oriol i Bernadet. El segon va ser dut a terme, entre 1862 i 1865, pels mestres d'obres Gabriel Batllevell i Josep Antoni Obradors. I el tercer va ser efectuat, entre 1880 i 1886, per l'arquitecte Miquel Pascual. Amb la seva realització l'Ajuntament de Sabadell va aconseguir dotar-se d'una excel·lent informació cartogràfica de la seva ciutat, similar a la que posseïen d'altres municipis catalans de l'època com Barcelona, Badalona o Gràcia.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.59
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2014, num. 77, p. 181-204
URI: http://hdl.handle.net/2445/148926
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.59
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
643079.pdf324.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons