Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148927
Title: El Raval de Barcelona, un laboratori d'estudis urbans
Author: Martínez Rigol, Sergi
Carreras i Verdaguer, Carles, 1948-
Rago, Lluís
Keywords: Raval (Barcelona, Catalunya)
Urbanisme
Raval (Barcelona, Catalonia)
City planning
Issue Date: 1-Jun-2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El Raval de Barcelona s'ha convertit en un dels barris més estudiats de la ciutat. En aquest article els autors aprofiten les seves experiències i treballs sobre el barri per reflexionar sobre les eines i els conceptes de la Geografia urbana en l'anàlisi i comprensió de les ciutats contemporànies. De forma quasi cronològica es presenten aquestes reflexions que culminen en un balanç desapassionat de les aportacions que s'han fet des de l'Acadèmia per al coneixement del barri i sobre les repercussions que aquestes aportacions poden tenir en la vida dels seus habitants.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.81
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2015, num. 79, p. 125-150
URI: http://hdl.handle.net/2445/148927
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.81
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
643412.pdf151.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons