Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149237
Title: Teoria de codis correctors d'errors
Author: Mademann Bottini, Sol
Director/Tutor: Guitart Morales, Xavier
Keywords: Codis de correcció d'errors (Teoria de la informació)
Treballs de fi de grau
Camps finits (Àlgebra)
Xifratge (Informàtica)
Teoria de la informació
Programari
Error-correcting codes (Information theory)
Bachelor's thesis
Finite fields (Algebra)
Data encryption (Computer science)
Information theory
Computer software
Issue Date: 20-Jun-2019
Abstract: [ca] En aquest projecte es tractarà la Teoria dels Codis Correctors d’Errors. És obvi que la tecnologia té un paper important en la nostra vida quotidiana: els mòbils, els ordinadors, els CD’s i DVD’s, etc. Tots aquests aparells fan servir codis correctors d’errors a l’hora de descodificar la informació per evitar errors, aleshores, perquè no estudiar-ne el funcionament? A l’inici d’aquest projecte es dóna una sèrie de conceptes bàsics i resultats importants d’aquesta teoria per aixı́ començar a estudiar diferents famílies de codis. L’objectiu principal d’aquest projecte és mostrar la rellevància que té que un codi corrector d’errors, a part de tenir uns bons paràmetres i trobar els errors i corregir-los, tingui uns bons algoritmes per a la correcció: és molt més útil un codi que corregeix una paraula en 0,01 segons que un que la corregeix en 1 segon. Parlarem doncs dels algoritmes de correcció i descodificació d’errors i buscarem el més eficient.
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: Xavier Guitart Morales
URI: http://hdl.handle.net/2445/149237
Appears in Collections:Programari - Treballs de l'alumnat
Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Codis alternants.ipynbCodis alternants8.87 kBUnknownView/Open
Descodificació per síndrome en els codis alternants.ipynbDescodificació per síndrome en els codis alternants6.99 kBUnknownView/Open
142937.pdfMemòria677.41 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons