Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149465
Title: L'evolució demogràfica recent dels municipis petits a Catalunya: diversitat de trajectòries
Author: Pujadas, Isabel, 1949-
Bayona, Jordi
Keywords: Demografia
Municipis
Catalunya
Demography
Municipal corporations
Catalonia
Issue Date: 2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Al voltant de l'any 2007, i per primera vegada a la història, el pes dels habitants a escala global que vivien en àrees urbanes superava el pes dels que residien en zones rurals. Aquesta efemèride, que reflecteix la constant urbanització de la població mundial, a Catalunya s'hauria produït força abans, fa ja gairebé un segle, quan a la dècada dels anys vint del segle passat la creixent urbanització de la ciutat de Barcelona i de les àrees properes feren que la població en municipis de més de deu mil habitants superés la dels municipis més petits d'aquesta xifra. Des d'aleshores, Catalunya multiplica per tres la seva població. Però, mentre que els que resideixen en municipis no urbans gairebé no canvien el seus efectius de població (1.286.190 a finals dels anys vint per 1.413.664 actualment), el creixement de la població es concentra en ciutats de grandàries superiors. D'aquesta manera, i en l'actualitat, el 81,2% de la població catalana residiria en àmbits urbans, considerant el llindar dels deu mil habitants.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.98
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2016, num. 81, p. 25-43
URI: http://hdl.handle.net/2445/149465
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.98
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656250.pdf831.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons