Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149720
Title: Diversitat o els que no segueixen el ritme escolar? Aproximació etnogràfica al programa de diversificació curricular d’un institut de secundària: entre la inclusió i l’exclusió educativa
Author: Bertolin Ros, Patricia
Director/Tutor: Beltran, Oriol
Keywords: Antropologia cultural
Educació inclusiva
Projecte educatiu
Adaptacions curriculars
Necessitats educatives especials
Educació secundària obligatòria
Etnografia
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Inclusive education
Education planning
Curriculum enrichment
Special education
Secondary education
Ethnography
Bachelor's thesis
Issue Date: Dec-2019
Abstract: En els últims deu anys el sistema educatiu ha aprovat diversos decrets i mesures educatives per promoure l’atenció a la diversitat en el marc escolar perquè cap alumne es vegi exclòs dels centres ordinaris per raons socioeconòmiques, de gènere, racials, capacitats físiques o cognitives. En aquest treball, he volgut problematitzar l’atenció a la diversitat posant atenció en el quotidià d’un institut d’educació secundària obligatòria. Concretament, m’he centrat en una mesura educativa d’atenció a la diversitat, el Programa de Diversificació Curricular (PDC), que es concreta en un grup de joves de 3r d’ESO que estan en risc d’abandonament escolar. A partir de l’exercici etnogràfic i en diàleg amb el marc legal, per una banda, veurem que continua operant una lògica binària de classificació de l’alumnat “normal/divers”, on l’atenció a la diversitat es dirigeix cap aquells joves que no segueixen el currículum escolar ordinari i que no encaixen amb la “normalitat”. Per altra banda, podrem apreciar com la inclusió educativa, que es promou des del PDC, sovint comporta la responsabilització de l’alumnat de la seva situació de fracàs escolar, el control i seguiment de les seves vides i un itinerari acadèmic devaluat que pot suposar l’exclusió educativa futura dels i les joves del PDC.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Oriol Beltran Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/149720
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Bertolin Ros_Patricia.pdf225.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons