Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149801
Title: La Classe per racons com a organització de la interacció educativa al cicle inicial
Author: Atarés, Pilar
Ferrer, Adela
Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Keywords: Treball per racons
Educació primària
Issue Date: 1985
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Racó de recursos; 2
Abstract: El contingut d’aquest text ha sortit d’una doble necessitat. Per una part, del nostre convenciment que el treball que es realitza a les escoles s’ha de recollir per escrit, no ha de quedar perdut en el trasbals que imposen els trasllats administratius, ni a la incertesa de l’inici de cada curs. Que l’experiència no ha de comen çar de zero, que no només ha de quedar a cada persona, sinó que s’ha de materialitzar, fer-se palpable, recognoscible. Aquesta recollida ha de ser sistematitzada, de forma que pugui revertir en la pròpia practica de l’ensenyament, creant un nou marc d’interès i de recerca de recursos que vagin més enllà de l’acció diària a la classe. Aquesta sistematització permet obrir el cercle de la investigació sobre l’acte pedagògic que es desenvolupa a la classe. Per altra part, aquest text sorgeix perquè creiem que l’ensenyant s’ha de plantejar el seu treball com un acte comunicatiu, que es realitza per ser compartir i confrontat amb els altres ensenyants, i d’aquest debat sobre la pròpia pràctica poden emergir perspectives d’intervenció a classe que s’adeqüin al desenvolupament global del nen/a i al moment en què vivim. Si tot això es pot donar i és necessari que es doni a tots els nivells del sistema educatiu, al Cicle Inicial no només cal elaborar directius sobre continguts a transmetre i la forma d’avaluar-los, sinó que és necessari introduir metodologies, formes d’ensenyar, d’organitzar la classe i la interacció que s’hi produeix, que permetin el seguiment mitjançant l’observació situacional, el progrés de cada nen/a, la descentralització de la informació i el clima de cooperació a/de la classe...
URI: http://hdl.handle.net/2445/149801
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1059323?lang=cat
ISBN: 8475281257
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raco_recursos2.pdf5.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons