Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149821
Title: El Còmic a l'escola
Author: Col·lectiu l'Hurat
Castaño Reolid, María Virtudes
Colén i Riau, Maite
González Ramos, José M.
López Paramio, Olegario
Navarro Ruiz, Hilario
Pamies i Ollé, Rosa
Passans i Güell, Jaume
Roldán Mariscal, Luis
Vila i Pellicé, Josep
Keywords: Còmics
Ensenyament
Issue Date: 1985
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació: Promociones Publicaciones Universitarias
Series/Report no: Materials experimentals; M-5
Abstract: L’escola s’arrossega, tradicionalment, a bona distancia de la societat que la manté. Cal que assumeixi, d’una vegada, el paper de motor d’aquesta societat. La necessitat d’innovacions en el món de l’escola es fa palesa veient aquesta realitat. I la realitat social no pot amagar el paper protagonista que dona als mass-media, fidel reflex, aquest i llurs conseqüències, del moment actual. Davant aquest cercle tancat, el Col·lectiu l’Hurat ens plantegem d’incidir a l’escola en l’aspecte concret del llenguatge del cómic. Així, el treball que presentem és un projecte per a introduir la historieta a l’escola com a llenguatge i no sols com a recurs...
URI: http://hdl.handle.net/2445/149821
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1083346?lang=cat
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materials_Experimentals_M5.pdf13.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons