Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149845
Title: Informàtica i educació especial : actes de les jornades 9 i 10 de novembre de 1989
Author: Colén, M. Teresa
Peso, M. Teresa
Rodríguez Illera, José Luis
Zorrilla, Núria
Keywords: Informàtica
Necessitats educatives especials
Congressos
Issue Date: 1990
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Abstract: Les aplicacions de la informàtica en el camp genèric de l'Educació Especial són tan diverses que és difícil d'oferir-ne un catàleg senzill. Principalment perquè es troben íntimament entrellaçades amb les aplicacions útils per a persones amb minusvalies -i de forma independent en tractar-se de situacions educatives. De fet, les primeres i principals aplicacions, les més evidents, han aparegut en contextos no educatius: les lligades a ampliar els assoliments de l'autonomia personal i el que genèricament s'anomena "control de l'entorn". Amb tot, malgrat que també són moltes i importants les seves realitzacions més unides a l'escola i a l'àmbit familiar, al nostre país no hi¡ ha manuals o llibres de caràcter universitari que suposin una actualització o una sistematització d'aquestes aplicacions existents. Per la seva pròpia naturalesa es tracto d'un camp difús, on de vegades s'han creat solucions adaptades per a problemes molt específics, amb una xarxa de distribució deficient o nul-la, amb una gran dispersió de les empreses encarregades de desenvolupar software o de proposar adaptacions al hardware estàndard i, en un sector com l'educatiu, amb escasses disponibilitats econòmiques. Això fa que en moltes ocasions la referència a un determinat producte sigui només una il·lusió: funciona en un determinat model de màquina, amb uns determinats requisits, amb uns perifèrics adaptats a mida, val una suma important i, sobretot, no hi ha ningú que en realitzi la importació...
URI: http://hdl.handle.net/2445/149845
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1056255?lang=cat
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
InformtEducEspe.pdf9.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons