Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150097
Title: Poesia contemporània catalana
Author: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Keywords: Poesia catalana
Poesia contemporània
Issue Date: 1983
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Quaderns del Flnestral; 1
Abstract: Aquest cicle d’exposicions poètiques vol ésser un apropament a la poesia catalana contemporània, més enllà de l’estricta anàlisi que avui dia se’n fa. Hem intentat donar una mostra prou amplia que comprengui tots els àmbits en els quals avui es mou la poesia catalana. Són els mateixos poetes els qui ens donen a conèixer —i ens expliquen— la se va obra. Tanmateix, com el lector podrà comprovar, no hi és tothom que hi hauria de ser, però les limitacions de mitjans i de temps no ens han permès d’estendre’ns tant com hauria calgut. En el futur possiblement farem altres sessions, en les quals participaran altres poetes. Considerem que aquest cicle pot ser útil per a tots els qui estan interessats d’alguna manera en l’evolució de la cultura catalana. Aquesta publicació és un petit recull de l’obra dels poetes que hi intervenen. Cal fer constar que aquestes sessions s’organitzen dins el marc del Reciclatge de Català.
URI: http://hdl.handle.net/2445/150097
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1009185?lang=cat
ISBN: 8475280749
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poesia_catalana_contemporania.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons