Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150117
Title: L'Avaluació de l'expressió oral
Author: Grijalvo, Salvador
Llobera, Miquel
Marsá, Assumpta
Bonafont, Rosa
Alsina, Alex
Keywords: Comunicació oral
Tests i proves en educació
Català
Issue Date: 1987
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació: Promociones Publicaciones Universitarias
Series/Report no: Materials Experimentáis; M-8
Abstract: El treball que presentem a continuació és la resposta a una necessitat que sorgeix molt sovint entre els ensenyants de llengües i que es va fer sentir duna manera especialment forta en els cursos del Reciclatge de Català per a mestres i llicenciats: la necessitat de disposar d’un sistema d’avaluació de l’expressió oral que ofereixi prou garanties de rigor, d’objectivitat i d’uniformitat. Ha de ser rigorós en el sentit que el grau de domini de la llengua exigit correspongui al nivell o curs de qué s'examina l’alumne; ha de ser objectiu de manera que no intervinguin en el judici de l’avaluador elements aliens a l’objecte d’avaluació, és a dir, al domini oral de la llengua; i, finalment, ha de ser uniforme, o sigui que s'ha d'assegurar que les diverses aplicacions de l'instrument d’avaluació seran prou semblants perquè es pugui garantir que les diferènciés en els resultats provenen de diferències en les actuacions dels examinats i no de diferències en les aplicacions de la prova.
URI: http://hdl.handle.net/2445/150117
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1016791?lang=cat
ISBN: 8476650957
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mat_Experimentals_M8.pdf5.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons