Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150127
Title: Mètodes de purificació i separació de barreges : experiències per EGB i BUP
Author: Canela i Garayoa, Ramon
Cortel i Ortuño, Adolf
Roca i Trescents, Adrià
Seba i Font, Elena
Keywords: Didàctica de la ciència
Química
Problemes i exercicis
Issue Date: 1983
Publisher: Edicions Universitat de Barcelona
Series/Report no: Documents; A 64
Abstract: Les tècniques de purificació de substancies ocupen un lloc privilegiat dins de les tècniques auxiliars de la investigació química, per aquesta róo hem considerat oportú recollir experiències il·lustratives de cada una d'elles, exceptuant la cromatografia de gasos per raons obvies, que puguin realitzar-se amb materials d'ús comú (com poden ser les cristal·litzacions o alguns tipus de cromatografia) o be amb material del que generalment disposen tots els centres educatius (destil·lacions) a fi de que els alumnes d'E.G.B. o de batxillerat puguin familiaritzar-se amb ells i per tant arribin a conèixer i comprendre millor les eines bàsiques de la Química, objectiu primordial dins de qualsevol curs elemental d'aquesta Ciència.
URI: http://hdl.handle.net/2445/150127
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1003513?lang=cat
ISBN: 8475280544
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Documents_A64.pdf7.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons