Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150137
Title: Estudi comparatiu de la fonètica segmental del català i de l'anglès
Author: Recasens, Daniel, 1954-
Keywords: Català
Anglès
Fonètica
Issue Date: 1984
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Documents; A59
Abstract: Aquesta exposició sobre fonètica segmental comparada del català i de l'anglès no pretén ésser ni especialitzada ni exhaustiva. Provarem de precisar i comparar les tendències fonètiques d'ambdues llengües i de fixar la metodologia més apropiada per a fer-ne partícips catalans que estudien l'anglès i anglesos que estudien el català. L’exposició s’inscriu en la línia de la fonètica i la fonologia comparades. És, en conseqüència, un treball de lingüística aplicada.
URI: http://hdl.handle.net/2445/150137
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1086865?lang=cat
ISBN: 847528146X
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Documents_A59.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons